Reiki

Attak Emese Reiki

A Reiki személyiségfejlesztő, gyógyító, szeretetet adó, kiegyensúlyozott embert és harmonikus emberek közötti kapcsolatot teremt.

„A japán REIKI kifejezés jelentése: univerzális energia. Ez az Univerzális Energia rendelkezésre áll a japánok, a kínaiak, az amerikaiak, az európaiak és a világ minden népe számára. Ez az univerzális energia elérhető sokféle taoista, buddhista, hindu, szufi, zsidó, keresztény vagy sámánisztikus módszerrel. A különböző módszerek mindegyike ugyanazon univerzális energiához jut el, melynek gyökerét több ezer éves tibeti írásos anyagokban fedezték fel.

Minden egyes módszernek más és más a neve, hiszen maguk az eljárások, technikák is eltérőek. Tévedés lenne ezért azt gondolni, hogy minden módszer, amely az univerzális energiához vezet és azt alkalmazza, Reikinek volna nevezhető. A Reiki ugyanis nemcsak az univerzális energia japán neve, de egyben a sok közül egy bizonyos módszeré is, amelyet Mikao Usui hagyományozott tovább. Ezt a kettőt pedig – az energiát és a hozzá vezető eljárást – nem jó összekeverni, mert félreértésekre adhat okot. Meglehet, a lámpás az lámpás, a gyertya pedig gyertya.

A Reiki révén létrejött összeköttetés az Univerzális Energiával különböző módokon jelenhet meg, és ennek éppúgy csak az egyik formája az érzékelhető energia, mint azok a hatások, amelyeket a Reikiben részesülő testi szinten vagy a személyiségfejlődés terén tapasztal meg. A hatás sohasem csak egyoldalú, pl. csak testi betegséget gyógyító, az Egyetemes Energia mindenkor minden szinten hat, de az egyes személyiségek szűrőjén keresztül érvényesül, ezért az egó korlátainak hálózata megszabja azt, hogy az adott esetben melyik hatás az optimális e korlátok lebontásának folyamatában.

Ennek megfelelően a Reiki fokozatai nem az Egyetemesség fokozatai, hanem az Egyetemesség kibontakozásának útjában álló egoisztikus korlátok lebontásának fokozatai, az ego feladásának lépcsői. Ezért, bár lehet beszélni a Reiki energia intelligens voltáról, ez azonban semmiképpen nem azt jelenti, mintha a Reiki által a kevésbé intelligens ember automatikusan intelligensebbé válna. Hasonlóan, a Reiki testi-lelki vagy személyiségfejlesztő hatása sem mechanikus automatizmus. A Reiki nem a kívülről jövő megváltás, hanem az önmegszabadítás módszere. A gyógyulni vágyónak, a tanítványnak vagy a Mester-jelöltnek tennie kell magáért.

A Reiki befogadásához és közvetítéséhez nem racionális megismerés vagy hit, hanem behangolás vezet. A behangolás azonban csak megteremti a kapcsolatot az Univerzális Energiával, de ezen túl az már a behangolton múlik, hogy ez az energia benne milyen hatást ér el. Minél nyitottabb valaki az Egyetemes irányába, annál közelebb is tud lépni hozzá. Ezt szolgálja az – mint minden spirituális beavatás, behangolás esetében – amikor a behangolandó, beavatandó tanítványnak jelképesen meg kell halnia, vagyis korábbi egójából valamit fel kell adnia, hogy nyitottá válhasson az Egyetemes számára és ezzel mintegy újjászülessen.

A reiki bármilyen vallású, világnézetű ember számára elérhető, mindenki felé az univerzálisat közvetíti, de nem uniformizál. Az egyének, a tanítványok és a mesterek világnézetileg nem semlegesek, lehetnek pl. keresztények vagy buddhisták, de a Reiki mint Univerzalitás vagy Teljesség ezen különbözőségek fölött áll, ilyen értelemben világnézetileg semleges. Aki az Egyetemeshez, a Teljességhez valamit hozzá akar tenni, az elvesz belőle.” (részlet Porosz Tibor: A REIKI Tradíciója című írásából)

A Reiki hatásmechanizmusa:

A Reikit a gyógyító nyitott csatornáján hívja le. A Reiki az energiát nem a gyógyítótól veszi el, hiszen az energia kívülről jön. A kezelt személy egy tiszta csatornán át jut energiához, így semmit nem vesz át a kezelő, gyógyító személyes energiájából. Reikinél, ha kialakul a kezelési szándék és a kezek az adott testre / test fölé kerülnek, az energia máris magától áramlik, nincs szükség a kezelést végző személy feszült figyelmére. A Reiki minden egyes emberre egyéni hatást fejt ki, mindig a kezelt személy szükségletei határozzák meg.

A Reiki kezelés formája minden egyes kezelést végzőnél más és más, kicsit eltér, de a kezelés központjában a test problémás, vagy fájdalmas része, másrészt a hormonrendszer áll.

Reiki kezelési hatásmechanizmus a következő:

– Sorra vesszük a mirigyeket. Ezek szabályozzák a hormonok termelődését, a testben ezeket a mirigyeket az idegsejtek stimulálják.
– A test az idegrendszerrel az agy közvetítésével kommunikál, s az agy ösztönzi a mirigyeket a homeosztázishoz szükséges hormonok termelésére.
– Éteri szinten a hét fő csakra mindegyike megfelel egy belső elválasztású mirigynek.
– Így a belsőelválasztású mirigyek rendszere energiaátalakítóként működik az éteri energiaközpontok, a csakrák számára és viszont, a csakrák energiaátalakítók vissza a fizikai test felé a belső elválasztású mirigyek közvetítésével.
– Minden szint kapcsolatban és kölcsönhatásban van egymással.

A Reiki nem csupán a test kémiai szerkezetében hoz létre változásokat miközben segíti a szervnek regenerálódását, a szövetek és csontok újra épülését, hanem segít abban is, hogy a kezelt mentális szinten kiegyensúlyozottá váljon.

A Reiki energia természetes módon együttesen hat az anyagi, az éteri és a gondolkodással kapcsolatos szinteken. A Reiki segít megszüntetni az energiablokkokat és felszabadítani az ezekben tárolt érzelmeket – ez a folyamat elősegíti a betegségek ok feltárását, és az általa való megszabadulást. A betegséget kiváltó ok, a legtöbb esetben a gondolkodásban rejlik, ha a gondolkodás nincs szinkronban az ember spirituális vagy isteni természetével.

Reiki kezelés:

A teljes Reiki kezelés életenergiát visz be a szervezetbe, beindítja a test természetes öngyógyító mechanizmusát és egy méregtelenítési folyamatot, átfogóan regenerálja a szellemi test finomanyagában lévő energiapályákat. Katalizálja, mozgásba hozza a test energiáit, sok esetben nagyon gyorsan állítja helyre a terhelhetőséget, lehetővé teszi a szervezet számára, hogy harmonikusan hasznosítsa a kiváltott gyógyító reakciókat. A Reiki megfelelően támogathat minden természetes gyógymódot.

A kezelendő személynek kérnie kell a gyógyulást. Kérésével a kezelendő személy tudatos elhatározást tesz, hogy létének állapotáért felelősséget vállal – vágyik a változásra, vágyik a gyógyulásra. Nem a gyógyító dolga, hogy ott próbáljon segíteni, ahol nincs szükség a gyógyulásra. Az embernek nem kellene drága idejét és energiáját azokra pazarolni, akiket ez nem érdekel vagy nincsenek felkészülve ennek befogadására. Ez a szabad akarat jogának megszegése.

Kell-e hinni a Reikiben, hogy használjon a kezelés?

A Reiki nem vallás, világnézetre való tekintet nélkül működik. Nem árt azonban, hogy az aki kéri az energiát, legyen nyitott a befogadásra, és az aki Reiki csatornaként energiát hív le és közvetít – hajlandó legyen eddigi életén pozitív irányban változtatni, a változásért tudjon áldozatot hozni.

Reiki